Vé tàu Hà Nội - Yên Bái

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Hà Nội - Yên Bái

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 155km.
  Tần suất: 6 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 56.000đ đến 270.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SP1
  .
  70
  75
  85
  145
  120
  110
  235
  220
  56
  145
  SP1
  21:30
  01:40
  04:10
  37
  6
  SP3
  .
  70
  75
  85
  145
  120
  110
  235
  220
  56
  145
  SP3
  22:00
  02:23
  04:23
  35
  7
  SP7
  .
  85
  100
  130
  235
  220
  195
  270
  270
  68
  -
  SP7
  20:17
  00:13
  03:56p
  39
  6
  LC3
  .
  72
  93
  116
  202
  189
  167
  226
  226
  58
  202
  LC3
  06:10
  10:44
  04:34
  34
  12
  LC1
  .
  80
  95
  120
  210
  200
  175
  235
  235
  64
  210
  LC1
  22:00
  02:45
  04:45
  33
  9
  YB1
  .
  70
  118
  130
  207
  195
  172
  251
  251
  56
  207
  YB1
  06:10
  10:40
  04:30
  34
  17

Chia sẻ trang