Vé tàu Hà Nội - Tiên Kiên

 1. NamLee

  NamLee Member

  Vé tàu Hà Nội - Tiên Kiên

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 91km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 34.000đ đến 155.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  LC3
  .
  42
  55
  68
  118
  111
  98
  132
  132
  34
  118
  LC3
  06:10
  09:00
  02:50
  32
  8
  LC1
  .
  45
  55
  70
  120
  115
  100
  130
  130
  36
  120
  LC1
  22:00
  00:44
  02:44
  33
  7
  YB1
  .
  41
  69
  76
  121
  114
  101
  147
  147
  33
  121
  YB1
  06:10
  08:50
  02:40
  34
  10
  .

Chia sẻ trang