Vé tàu Hà Nội - Bồng Sơn

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Hà Nội - Bồng Sơn

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 1017km.
  Tần suất: 8 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 1.000đ đến 1796.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  ,,
  TN1
  .
  381
  471
  581
  881
  798
  708
  931
  913
  305
  881
  TN1
  14:35
  13:13
  22:38
  45
  24
  SE9
  .
  416
  477
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  SE9
  14:25
  12:56
  22:31
  45
  21
  SE9
  .
  416
  477
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  SE9
  14:25
  12:56
  22:31
  45
  21
  ,,,
  SE9
  [vtgv2

Chia sẻ trang