Vé tàu Hà Nội - Bảo Hà

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Hà Nội - Bảo Hà

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 237km.
  Tần suất: 5 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 88.000đ đến 415.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SP1
  .
  110
  115
  130
  220
  185
  170
  360
  335
  88
  220
  SP1
  21:30
  03:50
  06:20
  37
  8
  SP3
  .
  110
  115
  130
  220
  185
  170
  360
  335
  88
  220
  SP3
  22:00
  04:04
  06:04
  39
  9
  SP7
  .
  125
  155
  200
  365
  340
  300
  415
  415
  100
  -
  SP7
  20:17
  02:43
  06:26p
  37
  8
  LC3
  .
  113
  146
  183
  318
  298
  263
  357
  357
  91
  318
  LC3
  06:10
  13:41
  07:31
  32
  20
  LC1
  .
  120
  145
  185
  325
  305
  265
  355
  355
  96
  325
  LC1
  22:00
  05:30
  07:30
  32
  13
  Khách sạn tại Lào Cai
  -
  Giá từ: 1.664.348 đ
  -
  Giá từ: 669.565 đ
  -
  Giá từ: 850.000 đ
  -
  Giá từ: 1.446.261 đ
  -
  Giá từ: 526.087 đ
  [URL=http://re

Chia sẻ trang