Vé tàu Đức Phổ - Nam Định

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Đức Phổ - Nam Định

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 881km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 369.000đ đến 1092.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN2
  .
  774
  820
  895
  1056
  1020
  900
  1092
  1070
  619
  1056
  TN2
  05:41
  01:58
  20:17
  43
  20
  SE10
  .
  461
  542
  698
  980
  891
  815
  1072
  963
  369
  980
  SE10
  05:46
  01:30
  19:44
  45
  15
  ,,,
  SE18
  .
  461
  542
  698
  980
  891
  815
  1072
  963
  369
  980
  SE18
  05:41
  01:58
  20:17
  43
  15[/vtbg

Chia sẻ trang