Vé tàu Đồng Lê - Yên Trung

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Đồng Lê - Yên Trung

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 96km.
  Tần suất: 8 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 26.000đ đến 144.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE6
  .
  44
  51
  67
  105
  95
  81
  114
  107
  35
  105
  SE6
  10:54
  12:56
  02:02
  47
  2
  SE8
  .
  44
  51
  67
  111
  100
  85
  120
  112
  35
  111
  SE8
  06:53
  08:55
  02:02
  47
  2
  VD32
  .
  33
  -
  -
  -
  26
  VD32
  09:42
  13:23
  03:41
  26
  13
  TN2
  .
  88
  93
  102
  98
  [v

Chia sẻ trang