Vé tàu Đồng Lê - Sông Mao

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Đồng Lê - Sông Mao

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 1048km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 314.000đ đến 1597.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN1
  .
  393
  487
  599
  907
  823
  731
  959
  941
  314
  907
  TN1
  23:50
  21:39
  21:49
  48
  20
  SE9
  .
  1048
  1160
  1287
  1507
  1453
  1317
  1597
  1510
  838
  1507
  SE9
  23:44
  22:04
  22:20
  47
  16
  ,,
  SE9
  .
  1048
  1160
  1287
  1507
  1453
  1317
  1597
  1510
  838
  1507
  SE9
  23:46
  21:26
  21:40
  48
  16
  ,

Chia sẻ trang