Vé tàu Đồng Lê - Hương Phố

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Đồng Lê - Hương Phố

  Từ Từ 31.01.2020
  Khoảng cách: 49km.
  Tần suất: 7 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 11.000đ đến 92.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE6
  .
  50
  53
  60
  64
  60
  55
  64
  64
  40
  64
  SE6
  10:54
  11:59
  01:05
  45
  1
  SE8
  .
  50
  46
  59
  84
  76
  70
  92
  85
  31
  84
  SE8
  06:53
  07:58
  01:05
  45
  1
  VD32
  .
  14
  -
  -
  -
  11
  VD32
  09:42
  11:19
  01:37
  30
  6
  TN2
  .
  46
  50
  53
  50
  50[/vt

Chia sẻ trang