Vé tàu Đồng Lê - Giã

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Đồng Lê - Giã

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 818km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 246.000đ đến 1246.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN1
  .
  307
  381
  468
  708
  641
  571
  749
  735
  246
  708
  TN1
  23:50
  17:32
  17:42
  46
  15
  SE9
  .
  818
  905
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  654
  1
  SE9
  23:44
  17:53
  18:09
  45
  12
  ,,
  SE9
  .
  818
  905
  1005
  1176
  529
  1028
  1246
  1180
  654
  1176
  SE9
  23:46
  16:54
  17:08
  48
  12
  ,

Chia sẻ trang