Vé tàu Đồng Hới - Diêu Trì

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Đồng Hới - Diêu Trì

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 574km.
  Tần suất: 8 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 173.000đ đến 1187.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE3
  .
  247
  732
  825
  1159
  1116
  1022
  1187
  1162
  586
  1159
  SE3
  05:30
  17:33
  12:03
  48
  7
  SE1
  .
  240
  732
  825
  1136
  1094
  1001
  1163
  1138
  586
  1136
  SE1
  08:04
  18:51
  10:47
  53
  6
  SE5
  .
  239
  275
  362
  509
  460
  392
  551
  517
  191
  509
  SE5
  19:30
  07:00
  11:30
  50
  5
  [

Chia sẻ trang