Vé tàu Đông Hà - Sông Mao

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Đông Hà - Sông Mao

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 862km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 259.000đ đến 1380.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN1
  .
  324
  401
  493
  746
  677
  601
  789
  774
  259
  746
  TN1
  03:46
  21:39
  17:53
  48
  18
  SE9
  .
  862
  954
  1060
  1300
  1255
  1137
  1380
  1304
  690
  1300
  SE9
  03:27
  22:04
  18:37
  46
  14
  ,,
  SE9
  .
  862
  954
  1060
  1300
  1255
  1137
  1380
  1304
  690
  1300
  SE9
  03:28
  21:26
  17:58
  48
  14
  ,

Chia sẻ trang