Vé tàu Đông Hà - Đồng Lê

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Đông Hà - Đồng Lê

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 186km.
  Tần suất: 7 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 69.000đ đến 310.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE6
  .
  86
  99
  130
  204
  184
  157
  220
  207
  69
  204
  SE6
  06:56
  10:54
  03:58
  47
  2
  SE8
  .
  86
  99
  130
  214
  193
  165
  232
  217
  69
  214
  SE8
  02:53
  06:53
  04:00
  47
  2
  TN2
  .
  170
  180
  197
  212
  205
  180
  220
  214
  136
  212
  TN2
  13:58
  19:21
  05:23
  35
  2
  SE10
  .
  118
  139
  179
  257
  233
  214
  281
  252
  94
  257
  SE10
  14:17
  18:04
  03:47
  49
  2
  SE12
  .
  118
  139
  179
  257
  233
  214
  281
  252
  94
  257
  SE12
  01:02
  05:20
  04:18
  43
  2
  ,,
  SE18
  .
  118
  139
  179
  257
  233
  214
  281
  252
  94
  257
  SE18
  13:58
  18:14
  04:16
  44
  2

Chia sẻ trang