Vé tàu Đông Hà - Đà Nẵng

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Đông Hà - Đà Nẵng

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 169km.
  Tần suất: 9 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 51.000đ đến 362.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE3
  .
  77
  228
  257
  354
  341
  312
  362
  355
  182
  354
  SE3
  07:13
  11:28
  04:15
  40
  2
  SE1
  .
  75
  228
  257
  347
  334
  305
  355
  347
  182
  347
  SE1
  09:42
  13:41
  03:59
  42
  2
  SE5
  .
  74
  85
  113
  176
  159
  135
  190
  178
  59
  176
  SE5
  21:11
  01:21
  04:10
  41
  2
  [v

Chia sẻ trang