Vé tàu Diêu Trì - Thanh Hóa

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Diêu Trì - Thanh Hóa

  Từ Từ 31.01.2020
  Khoảng cách: 921km.
  Tần suất: 9 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 358.000đ đến 1695.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE4
  .
  396
  1117
  1260
  1608
  1550
  1390
  1647
  1596
  894
  1608
  SE4
  07:11
  01:28
  18:17
  50
  12
  SE2
  .
  384
  1173
  1323
  1655
  1594
  1460
  1695
  1659
  938
  1655
  SE2
  08:41
  02:17
  17:36
  52
  9
  SE6
  .
  847
  922
  1040
  1276
  1230
  1095
  1293
  1280
  678
  1276
  SE6
  21:17
  16:11
  18:54
  49
  [vtbg1

Chia sẻ trang