Vé tàu Diêu Trì - Minh Khôi

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Diêu Trì - Minh Khôi

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 899km.
  Tần suất: 6 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 300.000đ đến 1115.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE6
  .
  375
  430
  568
  797
  720
  613
  863
  809
  300
  797
  SE6
  21:17
  15:43
  18:26
  49
  14
  TN2
  .
  790
  836
  913
  1078
  1042
  920
  1115
  1090
  632
  1078
  TN2
  02:55
  23:22
  20:27
  44
  18
  SE10
  .
  436
  513
  661
  919
  835
  763
  1005
  902
  349
  919
  SE10
  03:11
  22:48
  19:37
  46
  15
  ,,,
  SE18
  .
  436
  513
  661
  919
  835
  763
  1005
  902
  349
  919
  SE18
  02:55
  23:22
  20:27
  44
  15

Chia sẻ trang