Vé tàu Diêu Trì - Đồng Hới

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Diêu Trì - Đồng Hới

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 574km.
  Tần suất: 9 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 191.000đ đến 1187.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE4
  .
  247
  732
  825
  1159
  1116
  1022
  1187
  1162
  586
  1159
  SE4
  06:52
  18:35
  11:43
  49
  7
  SE2
  .
  240
  732
  825
  1136
  1094
  1001
  1163
  1138
  586
  1136
  SE2
  08:41
  19:40
  10:59
  52
  6
  SE6
  .
  239
  275
  362
  509
  460
  392
  551
  517
  191
  509
  SE6
  21:17
  09:16
  11:59
  48
  8
  [

Chia sẻ trang