Vé tàu Đà Nẵng - Phủ Lý

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Đà Nẵng - Phủ Lý

  Từ Từ 31.01.2020
  Khoảng cách: 735km.
  Tần suất: 5 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 324.000đ đến 1315.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE4
  .
  334
  908
  1024
  1284
  1236
  1110
  1315
  1274
  726
  1284
  SE4
  12:44
  03:44
  15:00
  49
  10
  SE2
  .
  324
  908
  1024
  1284
  1236
  1110
  1315
  1274
  726
  1284
  SE2
  13:53
  04:26
  14:33
  51
  9
  SE6
  .
  720
  783
  884
  1064
  1027
  913
  1078
  1067
  576
  1064
  SE6
  03:02
  18:40
  15:38
  47
  14[

Chia sẻ trang