Vé tàu Đà Nẵng - Phủ Lý

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Đà Nẵng - Phủ Lý

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 735km.
  Tần suất: 5 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 246.000đ đến 1449.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE4
  .
  334
  953
  1075
  1415
  1363
  1247
  1449
  1418
  762
  1415
  SE4
  12:41
  03:42
  15:01
  49
  10
  SE2
  .
  324
  953
  1075
  1386
  1336
  1222
  1421
  1390
  762
  1386
  SE2
  13:53
  04:26
  14:33
  51
  9
  SE6
  .
  307
  352
  465
  725
  655
  557
  785
  736
  246
  725
  SE6
  03:02
  18:40
  15:38
  47
  14
  SE8
  .
  324
  372
  490
  806
  727
  619
  872
  818
  259
  806
  SE8
  22:59
  14:27
  15:28
  48
  12
  TN2
  .
  675
  715
  780
  905
  874
  772
  936
  916
  540
  905
  TN2
  09:25
  02:36
  17:11
  43
  15

Chia sẻ trang