Vé tàu Bồng Sơn- Bình Thuận

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Bồng Sơn - Bình Thuận

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 534km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 155.000đ đến 950.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  ,,
  SE21
  .
  214
  257
  333
  488
  437
  381
  529
  508
  171
  488
  SE21
  14:31
  01:55
  11:24
  47
  11
  TN1
  .
  201
  248
  306
  463
  421
  371
  489
  481
  161
  463
  TN1
  13:13
  22:53
  09:40
  55
  9
  SE9
  .
  194
  223
  294
  405
  365
  311
  437
  407
  155
  405
  SE9
  12:56
  23:42
  10:46
  50
  8
  ,,
  SE9
  .
  594
  657
  730
  897
  865
  783
  950
  899
  475
  897
  SE9
  12:26
  22:32
  10:06
  53
  8
  ,

Chia sẻ trang