Vé tàu Bình Thuận - Thanh Hóa

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Bình Thuận - Thanh Hóa

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 1376km.
  Tần suất: 8 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 373.000đ đến 2370.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE4
  .
  526
  719
  799
  1226
  1122
  989
  1369
  1280
  639
  1226
  SE4
  22:35
  01:31
  26:56
  51
  15
  SE2
  .
  1270
  1640
  1850
  2314
  2229
  2039
  2370
  2321
  1312
  2314
  SE2
  01:10
  02:17
  25:07
  55
  13
  SE6
  .
  466
  534
  705
  1001
  904
  769
  1083
  1015
  373
  1001
  SE6
  12:36
  16:11
  27:35
  50
  18

Chia sẻ trang