Vé tàu Bình Thuận - Đồng Lê

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Bình Thuận - Đồng Lê

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 1115km.
  Tần suất: 6 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 310.000đ đến 1383.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE6
  .
  388
  444
  587
  824
  743
  634
  892
  836
  310
  824
  SE6
  12:36
  10:54
  22:18
  50
  12
  SE8
  .
  388
  444
  587
  868
  783
  667
  939
  880
  310
  868
  SE8
  09:30
  06:53
  21:23
  52
  12
  TN2
  .
  980
  1037
  1132
  1337
  1292
  1140
  1383
  1353
  784
  1337
  TN2
  18:23
  19:21
  24:58
  45
  22
  SE10
  .
  473
  556
  716
  995
  905
  827
  1089
  978
  378
  995
  SE10
  18:26
  18:04
  23:38
  47
  16
  SE12
  .
  473
  556
  716
  995
  905
  827
  1089
  978
  378
  995
  SE12
  04:21
  05:20
  24:59
  45
  10
  ,,
  SE18
  .
  473
  556
  716
  995
  905
  827
  1089
  978
  378
  995
  SE18
  18:23
  18:14
  23:51
  47
  16

Chia sẻ trang