Vé tàu Bình Thuận - Đồng Hới

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Bình Thuận - Đồng Hới

  Từ Từ 31.01.2020
  Khoảng cách: 1029km.
  Tần suất: 8 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 357.000đ đến 1990.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE4
  .
  418
  1250
  1410
  1890
  1820
  1632
  1934
  1875
  1000
  1890
  SE4
  23:30
  18:40
  19:10
  54
  10
  SE2
  .
  1020
  1313
  1481
  1943
  1872
  1712
  1990
  1949
  1050
  1943
  SE2
  01:10
  19:40
  18:30
  56
  10
  SE6
  .
  947
  1030
  1163
  1492
  1440
  1280
  1512
  1496
  758
  1492
  SE6
  12:36
  09:16
  20:40
  50
  [

Chia sẻ trang