Vé tàu Bỉm Sơn - Sông Mao

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Bỉm Sơn - Sông Mao

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 1343km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 1.000đ đến 1925.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN1
  .
  504
  623
  767
  1161
  1054
  935
  1229
  1206
  403
  1161
  TN1
  17:48
  21:39
  27:51
  48
  27
  SE9
  .
  428
  1397
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  SE9
  17:34
  22:04
  28:30
  47
  23
  ,,
  SE9
  .
  428
  1397
  1552
  1817
  1752
  1587
  1925
  1820
  1011
  1817
  SE9
  17:51
  21:26
  27:35
  49
  23
  ,

Chia sẻ trang