Vé tàu Bỉm Sơn - Ninh Hòa

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Bỉm Sơn - Ninh Hòa

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 1140km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 342.000đ đến 1736.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN1
  .
  427
  529
  651
  986
  894
  793
  1043
  1023
  342
  986
  TN1
  17:48
  18:01
  24:13
  47
  23
  SE9
  .
  1140
  1260
  1400
  1638
  1580
  1430
  1736
  1640
  912
  1638
  SE9
  17:34
  18:22
  24:48
  46
  20
  ,,
  SE9
  .
  1140
  1260
  1400
  1638
  1580
  1430
  1736
  1640
  912
  1638
  SE9
  17:51
  17:30
  23:39
  48
  20
  ,

Chia sẻ trang