Vé tàu Biên Hòa - Yên Trung

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Biên Hòa - Yên Trung

  Từ Từ 31.01.2020
  Khoảng cách: 1357km.
  Tần suất: 9 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 415.000đ đến 2512.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE4
  .
  519
  630
  772
  1108
  1014
  886
  1203
  1102
  415
  1108
  SE4
  20:32
  22:19
  25:47
  53
  15
  ,,
  SE6
  .
  1332
  1450
  1636
  2080
  2007
  1785
  2108
  2085
  1066
  2080
  SE6
  09:42
  12:56
  27:14
  50
  16
  SE8
  .
  612
  720
  927
  1275
  1159
  1061
  1395
  1289
  490
  1275
  SE8
  06:42
  08:55
  26:13
  52
  [vtbg1

Chia sẻ trang