Vé tàu Biên Hòa - Yên Trung

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Biên Hòa - Yên Trung

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 1357km.
  Tần suất: 9 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 352.000đ đến 2512.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE4
  .
  519
  630
  772
  1108
  1014
  886
  1203
  1102
  415
  1108
  SE4
  20:12
  22:15
  26:03
  52
  15
  ,,
  SE6
  .
  440
  505
  666
  936
  845
  719
  1013
  950
  352
  936
  SE6
  09:42
  12:56
  27:14
  50
  16
  SE8
  .
  440
  505
  666
  986
  889
  757
  1067
  1000
  352
  986
  SE8
  06:42
  08:55
  26:13
  52
  16
  [

Chia sẻ trang