Vé tàu Biên Hòa - Thanh Hóa

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Biên Hòa - Thanh Hóa

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 1522km.
  Tần suất: 9 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 395.000đ đến 2581.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE10
  .
  624
  734
  945
  1300
  1182
  1081
  1422
  1278
  499
  1300
  SE10
  15:17
  23:28
  56:11
  27
  25
  SE4
  .
  546
  1768
  1995
  2520
  2428
  2221
  2581
  2526
  1414
  2520
  SE4
  20:12
  01:26
  29:14
  52
  17
  SE2
  .
  530
  1768
  1995
  2470
  2379
  2177
  2531
  2476
  1414
  2470
  SE2
  22:34
  02:17
  27:43
  55
  [v

Chia sẻ trang