Vé tàu Biên Hòa - Sông Mao

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Biên Hòa - Sông Mao

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 213km.
  Tần suất: 6 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 101.000đ đến 389.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE22
  .
  261
  294
  315
  375
  363
  324
  389
  385
  209
  375
  SE22
  12:46
  16:48
  04:02
  53
  4
  TN2
  .
  230
  245
  267
  287
  277
  245
  297
  290
  184
  287
  TN2
  15:28
  19:28
  04:00
  53
  4
  SE10
  .
  126
  149
  192
  274
  249
  228
  300
  270
  101
  274
  SE10
  15:17
  19:29
  04:12
  51
  4
  ,,,
  SE18
  .
  126
  149
  192
  274
  249
  228
  300
  270
  101
  274
  SE18
  15:28
  19:28
  04:00
  53
  4

Chia sẻ trang