Vé tàu Biên Hòa - Hương Phố

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Biên Hòa - Hương Phố

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 1310km.
  Tần suất: 9 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 340.000đ đến 2468.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE4
  .
  501
  609
  746
  1070
  980
  856
  1162
  1065
  401
  1070
  SE4
  20:12
  21:18
  25:06
  52
  14
  SE2
  .
  445
  1707
  1926
  2409
  2321
  2121
  2468
  2415
  1366
  2409
  SE2
  22:34
  22:19
  23:45
  55
  12
  SE6
  .
  425
  488
  644
  905
  816
  695
  978
  917
  340
  905
  SE6
  09:42
  11:59
  26:17
  50
  15[/vtbg

Chia sẻ trang