Vé tàu Biên Hòa - Đức Phổ

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Biên Hòa - Đức Phổ

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 729km.
  Tần suất: 6 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 311.000đ đến 1349.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE22
  .
  759
  855
  914
  1301
  1260
  1123
  1349
  1334
  607
  1301
  SE22
  12:46
  02:28
  13:42
  53
  14
  TN2
  .
  755
  800
  873
  1078
  1040
  920
  1115
  1090
  604
  1078
  TN2
  15:28
  05:41
  14:13
  51
  13
  SE10
  .
  389
  457
  589
  819
  744
  681
  895
  804
  311
  819
  SE10
  15:17
  05:46
  14:29
  50
  11
  ,,,
  SE18
  .
  389
  457
  589
  819
  744
  681
  895
  804
  311
  819
  SE18
  15:28
  05:41
  14:13
  51
  11

Chia sẻ trang