Vé tàu Biên Hòa - Đông Hà

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Biên Hòa - Đông Hà

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 1075km.
  Tần suất: 9 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 299.000đ đến 2224.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE4
  .
  411
  1465
  1652
  2174
  2092
  1914
  2224
  2178
  1172
  2174
  SE4
  20:12
  16:40
  20:28
  53
  11
  SE2
  .
  399
  1465
  1652
  2128
  2050
  1875
  2180
  2134
  1172
  2128
  SE2
  22:34
  17:41
  19:07
  56
  10
  SE6
  .
  374
  429
  566
  795
  717
  610
  860
  806
  299
  795
  SE6
  09:42
  06:56
  21:14
  51
  12[

Chia sẻ trang