Vé tàu Bảo Hà - Hà Nội

 1. caycocu

  caycocu New Member

  Vé tàu Bảo Hà - Hà Nội

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 237km.
  Tần suất: 5 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 88.000đ đến 415.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SP2
  .
  110
  115
  130
  220
  185
  170
  360
  335
  88
  220
  SP2
  22:16
  04:45
  06:29
  37
  7
  SP4
  .
  110
  115
  130
  220
  185
  170
  360
  335
  88
  220
  SP4
  22:50
  05:22
  06:32
  36
  10
  SP8
  .
  125
  155
  200
  365
  340
  300
  415
  415
  100
  -
  SP8
  15:02
  20:50
  05:48p
  41
  4
  LC4
  .
  113
  146
  183
  318
  298
  263
  357
  357
  91
  318
  LC4
  11:47
  19:20
  07:3
  31
  20
  LC2
  .
  120
  145
  185
  325
  305
  265
  355
  355
  96
  325
  LC2
  19:53
  03:30
  07:37
  31
  11
  Khách sạn tại Hà Nội
  -
  Giá từ: 650.000 đ
  -
  Giá từ: 739.130 đ
  -
  Giá từ: 1.913.043 đ
  -
  Giá từ: 862.609 đ
  -
  Giá từ: 959.565 đ
  [URL=http://

Chia sẻ trang